Enneagrammets historie

 

Enneagrammet er en flere hundrede år gammel beskrivelse af 9 personlighedstyper og de typiske tanke- og handlemønstre, som hver type har. Enneagram kommer fra det græske sprog, hvor Ennea betyder ni, og gram betyder model. Enneagrammet er en model bestående af 9 punkter, tegnet i en cirkel, et punkt for hver personlighedstype. Man mener at modellen stammer fra middelalderens Sufier, som ikke nedskrev noget om modellen, men udelukkende videregav den i mundtlig form. Læren om Enneagrammet var derfor “hemmelig” eller forbeholdt "de indviede" i mange hundrede år. Først i 1970'erne kom den første offentlige undervisning i Enneagrammet, ledet af Oscar Ichazo, som senere grundlagde Arica Instituttet i New York. Enneagrammet er i dag meget udbredt i USA, især i Californien. I 1997 tog Helene Makani en Enneagramuddannelse hos Helen Palmer i Californien, og har siden arbejdet på at udbrede modellen i Danmark og Norge, bl.a. gennem udgivelse af bogen ”Enneagrammet – din personlige udviklingsvej” (forfatternavn: Helene Kongsbach). 

 

 

 

De 9 personlighedstyper

 

Her følger en kort gennemgang af de ni personlighedstyper - du kan læse mere i bogen "Enneagrammet - din personlige udviklingsvej"(af Helene Kongsbach, Forlaget Akasha 1997).

 

 

 

Type 1- Perfektionisten

Mennesker af denne type er optaget hvordan tingene kan blive perfekte. De har en stærk følelse af pligt over for det de har lovet, og er gode til at fokusere på en opgave og på at få alle detaljer i orden. De har en stor glæde ved at gøre et arbejde rigtigt godt, og man kan regne med at de vil yde en stor indsats for at gøre deres bedste. Men de kan også have en tendens til at være meget kritiske såvel over for andres som eget arbejde.

 

 

Type 2- Hjælperen

Mennesker af denne type er meget opmærksomme på, hvordan de kan yde hjælp til de personer, der står dem nær. De er meget opmærksomme på andres behov, men kan have vanskeligt ved at vide hvad deres egne behov er. Hjælpere er oftest udadvendte mennesker, som er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv sætter stor pris på at få anerkendelse for det de gør. De har ofte problemer med at bede om hjælp, og med at sørge for deres egne behov, som de søger at få opfyldt gennem at hjælpe andre.

 

 

Type 3 - Udretteren

Mennesker af denne type har meget travlt, fordi de er meget fokuseret på at få opgaver fra hånden og nå deres mål. De kan yde en fantastisk arbejdsindsats, men glemmer dog meget ofte at tage hensyn til sig selv, fordi de bliver så fokuseret på alt det, der skal gøres. Dette medfører af og til at de kollapser totalt, førend det går op for dem, hvad de har budt sig selv.

 

 

Type 4- Individualisten / Romantikeren

Mennesker af denne type er optaget af at sætte deres individuelle, særlige præg på verden, og er ofte meget kreative og kunstneriske. De er meget opmærksomme på egne og andres følelser, og trives godt med dybe og nære relationer. Livet handler om ”highs and lows” – om intense følelsesmæssige oplevelser. Har ofte fokus på det der mangler, og bliver motiveret af at søge efter det. Men kan også have en tendens til at blive deprimerede over det, de synes der mangler for at deres liv skal blive fuldkomment.

 

 

Type 5 - Iagttageren

Mennesker af denne type er meget private, meget tænkende og reflekterende. De er indadvendte, optaget af at samle viden og information og af at tænke tanker om store emner. De holder af at iagttage og tænke over verden, og tænkning og observation har ofte større værdi for dem end at deltage i overfladiske samtaler eller aktiviteter.

 

 

Type 6 - Skeptikeren

Mennesker af denne type er optaget af at finde de svage punkter i planer og aktiviteter, og er således gode til at se tingene fra det modsatte synspunkt.. Er gode til at forudse de faldgruber, som superoptimisterne har glemt at tænke på. De kan være skeptiske over for nye mennesker og ideer, men er fantastisk loyale over for de mennesker, der har vundet deres tillid. Har behov for at forudse, hvad der kan gå galt, hvilket for andre mennesker ofte opleves som at de ser negativt på nye projekter.

 

 

Type 7 - Eventyreren

Mennesker af denne type er motiveret af at have et sjovt liv. De vælger helst at se tingene fra den positive vinkel, og oplever verden som fuld af muligheder. Kan lide at lægge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret. De kan blive fascineret af nye ideer, nye mennesker, nye steder, og har en udadvendt, medrivende begejstring, som dog ofte fortolkes af andre som overfladisk.

 

 

Type 8 - Frontkæmperen

Mennesker af denne type stiller ofte meget store krav til sig selv, fordi de af sig selv – og andre – opleves som meget stærke. De stiller gerne op til kamp på egne og andres vegne, når de oplever at noget er uretfærdigt. De har en evne til at fylde meget i landskabet og virke meget dominerende, hvis tingene ikke lige går efter deres hoved. De er dog samtidig meget kærlige og beskyttende - men kan have en tendens til at foragte svaghed, især deres egen!

 

 

Type 9 - Fredselskeren

Mennesker af denne type er gode til at sprede fred og harmoni omkring sig, og vil ofte være dem der mægler, hvis der er optræk til ufred. De evner at leve sig ind i andre og at acceptere andres meninger, men kan ofte være i tvivl om hvad de selv mener om en sag. De virker næsten altid meget rolige, også selvom de måske er urolige indeni. Vil ofte sætte deres egne behov og projekter til side og i stedet følge med andre - for at bevare harmonien.