Neuro Lingvistisk Programmering - NLP

NLP opstod som en moderne form for psykologi i begyndelsen af 70'erne i USA. Sprogprofessor John Grinder begyndte på dette tidspunkt sammen med psykoterapeut og datalog Richard Bandler at studere særligt velfungerende mennesker. De to foregangsmænd havde som mål at opdage og udnytte menneskelige evner/ressourcer. De udvalgte derfor tre succesfulde terapeuter: Familieterapeuten Virginia Satir, psykolog og gestaltterapeut Fritz Perls og hypnoterapeuten Milton Erikson m.h.p. at bevidstgøre de tankemønstre og andre indre processer, der dannede baggrunden for deres succes. Igennem en længere periode blev de pågældende terapeuter interviewet, filmet og observeret. Da Grinder og Bandler efterfølgende analyserede og bearbejdede materalet, fandt de - trods de tre terapeuters vidt forskellige terapeutiske baggrund og personlighed - mange fælles mønstre. Disse mønstre dannede basis for den fremragende ubevidste kompetence terapeuterne havde benyttet sig af, når det drejede sig om at kommunikere med andre mennesker. 

Grinder og Bandler beskrev og forfinede de iagttagelser, de havde gjort. Resultatet blev en model, de kaldte Neuro Lingvistisk Programmering - NLP.

NLP bygger således på den tankegang, at vi kan udnytte vores evner endnu bedre ved at lære af succesfulde mennesker. For at gøre dette muligt, må vi kende de indre processer, der foregår, samtidig med, at vi handler. Grinder og Bandler var desuden i høj grad inspireret af antropologen og forfatteren Gregory Batesons systemiske tankegang. Denne inspiration afspejles tydeligt i NLP. Grinder og Bandler udviklede NLP som praktisk psykologi. De lagde vægt på, at NLP skulle udgøre en forskel, man kunne måle f.eks. i form af forbedret kommunikation, ændring af uhensigtsmæssige vanemønstre og større indflydelse på, hvordan ens eget liv former sig.

 

 

MODELLEN AF VERDEN

 

Vi mennesker oplever ikke verden som den er - vi oplever en model af verden. Eller med et andet, ofte brugt NLP-udtryk: kortet er ikke landskabet (“The map is not the territory”). Vores indre kort over verden er ikke identisk med den ydre verden.

 

Vi modtager løbende indtryk, eller informationer, gennem vores fem sanser. Men kun en meget lille del af disse mange informationer kommer frem til det bevidste sind. Vi mennesker kan simpelthen ikke rumme de millioner af informationer, vi dagligt bombarderes med. Derfor “filtreres” informationerne, d.v.s. vores sind UDELADER, GENERALISERER og FORVRÆNGER det vi ser, hører, føler, smager og lugter.

 

Vi taler i NLP om, at vi hver især har et FILTER, der bestemmer, hvilke informationer, der kommer igennem til det bevidste sind. Man kan også kalde filteret for vores MODEL AF VERDEN, d.v.s. en slags indre kort over, hvordan verden er skruet sammen, om den er befolket med gode mennesker, man kan stole på, eller om det er nødvendigt at være på vagt. Denne model af verden bygges op gennem vores barndom, gennem de oplevelser, vi har og den måde, vi ubevidst fortolker oplevelserne på. På denne måde danner vi hver især vores indre model af verden. Det betyder, at der ikke findes to mennesker i verden, der har den samme indre oplevelse, som lægger mærke til akkurat de samme ting, eller som fortolker alting helt ens.

 

Et eks. : 2 søskende kan opleve at have de samme forældre, og stort set udsættes for de samme begivenheder, men alligevel kan deres model af verden være meget forskellig på visse områder. Den ene elskede at være midtpunkt, og den anden frygtede det. Det viste sig, at de begge havde en erindring om engang, hvor de som 5-6 årige skulle optræde for deres tanter og onkler, men deres fortolkning af begivenheden havde medført angst for den ene og stolthed for den anden.

 

Den information, der slipper igennem filteret, kalder vi vores INDRE REPRÆSENTATION af verden. Denne del “repræsenterer” så at sige alle de informationer, der er i den ydre verden. Den indre repræsentation består af indre billeder, lyde, ord, kropsfornemmelser, lugt og smag.

Vi mennesker vælger altså ubevidst at repræsentere en ydre begivenhed, som indeholder millioner af informationer, i en forenklet indre repræsentation, som er afgørende for, hvordan vi oplever situationen, og hvilken betydning, den siden får for os.

 

 

 

     Model af verden

 

    Kommunikationsmodel

 

 

 

   FILTER

 
 

 


SER

 

 FYSIOLOGI

 

TALE

 

     FILTER

  MODEL AF

    VERDEN

 

  ADFÆRD

 

  TILSTAND

 

       INDRE

 OPLEVELSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Stregbilledforklaring 3 (uden kant): Generalliserer